Home

Vertrouwenspersoon

Het is geen hype, een vertrouwenspersoon benoemen. Het is veel meer een noodzaak. Ongewenst gedrag en misstanden zijn aan de orde van de dag.

Bovendien: werkgevers hebben plichten in het kader van de Arbowet: zij moeten beleid ontwikkelen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Veel werkgevers zijn in overtreding.

Sinds de Senaat de initiatiefwet Huis voor klokkenluiders heeft aangenomen, is er ook op dit gebied een verplichting ontstaan:

Meer dan 50 medewerkers in dienst? Opgelet!!

De Wet bescherming klokkenluiders biedt rechtsbescherming aan degene die een vermoeden van een misverstand meldt.

Artikel 2 van de wet bepaalt dat de werkgever bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn een procedure vast dient te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie. Een functionaris moet worden aangewezen die de melding in ontvangst kan nemen en de werknemer moet de mogelijkheid worden geboden om een adviseur in vertrouwen te raadplegen.
De vertrouwensmensen helpen u graag om er voor te zorgen dat u op tijd een goede meldregeling heeft. Door afspraken te maken met een externe vertrouwenspersoon integriteit voldoet u aan de eisen van de wet.

Neem hiervoor contact op met één van onze vertrouwensmensen. U vindt deze onder het kopje: ‘wie zijn wij‘.

​Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de website van het Adviespunt Klokkenluiders. Dat heeft een informatiepakket samengesteld voor de private en de semipublieke sector. Dit informatiepakket bestaat uit een informatiebrief en een (model)regeling met bijbehorende toelichting.