Benoemen vertrouwenspersoon

Wettelijke basis

Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon te benoemen. Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek; dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).
Werknemers en werkgevers hebben hierbij plichten; de werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook (sport)verenigingen en stichtingen hebben met de Arbo-wet te maken.

Waarom een vertrouwenspersoon

Het is een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Dat veroorzaakt nl. veel leed.
Het is ook nuttig, gezien de hoge kosten als een medewerker uitvalt door pesten of agressie.
Bovendien lopen werkgevers het risico door de rechter te worden veroordeeld als er onvoldoende inspanning is geleverd om erger te voorkomen.

Veelal maken werkgevers in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan een klachtenregeling, roepen ze een klachtencommissie in het leven en benoemen ze een vertrouwenspersoon.
Bij deze vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij er alleen niet meer uitkomen en van mening zijn dat hun probleem niet in eerste instantie met de leidinggevende of met collega’s kan worden opgelost.

Ook kunnen medewerkers veilig hun vermoedens uitspreken als zij misstanden bespeuren in de organisatie.

Externe vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersoon is intern vaak moeilijk te combineren met andere functies.
Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook voor vervanging bij vakantie van een vertrouwenspersoon, bij ziekte of anderszins, kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
Vertrouwensmensen.nl is een netwerk van deskundige externe vertrouwenspersonen.

Op deze website vindt u informatie over ons werk en over ons.