Waarom een vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag

Bedrijven moeten hiertegen beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Goede voorlichting, overleg en voorbereiding voorkomen veel problemen. Een vertrouwenspersoon benoemen werkt preventief en het maakt mensen bewust van hun rechten en plichten. Grensoverschrijdend gedrag wordt bespreekbaar.

Privé

Ook voor problemen in de privésector kan de vertrouwenspersoon een adviserende of doorverwijzende rol worden toebedeeld als er geen bedrijfsmaatschappelijk werk beschikbaar is. Denk aan zaken als huiselijk geweld, opgelopen schulden, opvoedingsproblemen of problemen met alcohol en drugs. Al deze zaken zijn van grote invloed op het functioneren van mensen.

Integriteit

Is integriteit wel zo vanzelfsprekend? De dagelijkse berichten lezend zou men er aan gaan twijfelen. Op het eerste gezicht betrouwbare organisaties komen negatief in het nieuws door fraude of – al dan niet vermeende – misstanden. Het is in veel gevallen nauwelijks in te denken dat de fraudeur als enige op de hoogte was. Het is meestal zo, dat er meerdere collega’s (min of meer) op de hoogte waren maar niets konden doen door bv. afhankelijkheid of wilden doen door bv. eigenbelang.
Een vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kan een veilige plaats bieden om misstanden – of vermoedens van – te bespreken. Ook een klacht moet veilig kunnen worden ingediend en dat is soms lastig; de VPI kan daar bij helpen. Beter is het als een VPI samen met het management, de medewerkers en leidinggevenden een plan ontwikkelt dat gericht is op het voorkomen van fraude en misstanden. In plaats van regels – die er ook moeten zijn – is het beter gebruik te maken van de processen in de organisatie.
Vertrouwensmensen kunnen hierbij adviseren en begeleiden.