Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het meest essentiƫle is dat medewerkers hun vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn. Er zijn gedragscodes ontwikkeld door de wetgever en beroeporganisaties waar vertrouwenspersonen zich aan houden. Zo wordt er zonder toestemming van de medewerker geen enkele informatie naar buiten gebracht, tenzij in zeer extreme situaties van grote dreiging of van misdrijf.

Opvang en begeleiding zijn de sleuteltaken van de vertrouwenspersoon. Samen met de medewerker zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen en bespreekt hoe de medewerker zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Het kan zijn dat wordt doorverwezen naar een speciale instantie of dat contact wordt gelegd met iemand in of buiten de organisatie. De medewerker beslist hier in.

Preventie staat hoog in het vaandel van vertrouwensmensen.nl. Advisering op dit gebied is een hoofdtaak.

Wat Vertrouwensmensen.nl nog meer doen: Lees verder bij Diensten

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

Over de integriteit van de vertrouwenspersoon mag geen twijfel bestaan. Daarom vinden wij het beter dat er geen belangenverstrengeling ontstaat door het vervullen van andere taken en rollen in de organisatie. Zoals die van de arbomedewerkers, medewerker HRM en bedrijfsmaatschappelijk werker.
Vertrouwenspersonen zijn geen woordvoerders van de organisatie, zij zijn ook geen klokkenluider. Zij zijn geen loopbaancoach of mediator, geen juridisch adviseur. Naar al deze disciplines en organisaties hebben vertrouwensmensen een doorverwijsfunctie.

Voor functieomschrijving: Lees bij Voorbeelden en modellen