Nieuws

Vertrouwensberichten december 2017

View this email in your browser

 

Vertrouwensberichten

Vertrouwensberichten is een periodieke uitgave van ons netwerk Vertrouwensmensen. Er staat informatie in over omgangsvormen die van belang kan zijn voor functionarissen die in organisaties te maken hebben met werkrelaties en veiligheid.
Behalve nieuwe regelgeving melden we ook incidenten en ontwikkelingen die ogenschijnlijk niet direct van invloed zijn op concrete organisaties maar die wel aan het denken zetten over de complexiteit bij preventie van ongewenst gedrag en integriteit.

 

 

 

 

Vertrouwd en plezierig werken! Win-win situatie: ook voor de werkgever


Bij ongewenst gedrag speelt de cultuur in een organisatie een belangrijke rol. Het beïnvloeden van deze cultuur biedt kansen en mogelijkheden voor het voorkomen en tegengaan van dit gedrag. Het uiteindelijke doel is dat binnen de organisatie een cultuur ontstaat waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig werken is. Dat is niet alleen goed voor de medewerkers, maar ook in het belang van het functioneren van de organisatie als geheel. Ongewenst gedrag kan verschillende vormen aannemen. Het kan in principe iedereen treffen, van hoog tot laag in de organisatie. Duidelijk is dat het gaat om gedrag dat zich kenmerkt door ongewenstheid en/of dwang. Dit gedrag kan leiden tot spanningen op de werkvloer. Deze kunnen medewerkers belemmeren in hun functioneren, dat weer tot nieuwe spanningen kan leiden. Een slachtoffer van ongewenst gedrag kan psychosomatische klachten krijgen, zoals hoofdpijn, maag- en darmklachten, gespannenheid en slaapproblemen. Als dit gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid en tast de werksfeer aan en daarmee de kwaliteit van het geleverde werk. De organisatie kan ook te maken krijgen met uitval of verloop van personeel. Leg het accent in overleggen ed. op gewenst gedrag i.p.v. ongewenst gedrag! Dit komt niet alleen het welzijn en welbevinden van medewerkers ten goede maar levert ook een kosten reductie en arbeidsproductiviteit voor de organisatie op. 


Gerard Dijkstra (Vertrouwensmensen)

 

 

Bussemaker: betrek vooral mannen bij #Metoo


Voormalig minister Bussemaker (tot 26 oktober jl. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil dat mannen meer worden betrokken in de discussie over seksueel ongewenst gedrag. "Het is heftig dat dit nog steeds gebeurt", zei de vertrekkende PvdA-bewindsvrouw in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat zo ontzettend veel vrouwen nu pas aangeven wat zij meemaakten, geeft aan dat vrouwen schaamte voelen. Het is niet alleen een vrouwenprobleem. Het is een maatschappelijk probleem, waar we vooral ook mannen bij moeten betrekken."

Vanaf oktober 2017 kwam een groot maatschappelijk debat op gang na beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachting aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Vrouwen wereldwijd delen sindsdien hun verhalen met de hashtag #metoo. "Het is jammer dat de mannen uit de filmwereld hun ogen er zo lang voor sloten. Tegelijkertijd ben ik wel blij dat ze zeggen dat ze er al eerder iets over hadden moeten zeggen", zegt Bussemaker. De bekende filmregisseur Quentin Tarantino reageerde dat hij van het ongepast gedrag van Weinstein wist. Hij schaamt zich dat hij nooit heeft opgetreden tegen Weinstein. Bussemaker, die emancipatie in haar portefeuille had, roept mannen op om zich met de discussie te bemoeien. "Het is niet alleen het probleem van de vrouwen die het overkomt. Ook mannen moeten aangeven dat hun dochter, vriendin of wie dan ook niet betast mogen worden, ze moeten zelf een norm stellen."

Er moet een continue bewustwording gecreëerd worden in alle sectoren.
"Het gebeurt overal: van de bedrijfs- tot de cultuursector. Ik vind het daarom goed dat organisaties divers zijn samengesteld. Dat maakt het vanzelfsprekend dat vrouwen geen lustobject zijn, maar gewoon een collega." Bussemaker zegt dat er in het onderwijs al vroeg aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit en burgerschap, maar dat is volgens haar niet genoeg. "Dat alleen gaat het niet oplossen. Er moet een continue bewustwording gecreëerd worden in alle sectoren."

De norm is dat je dat gewoon niet doet.
Misschien speelt macht nog een extra rol bij seksueel ongewenst gedrag, gaat de minister verder. "Die mensen kunnen zichzelf als ontastbaar zien. Bij Dominique Strauss-Kahn zag je dat hij het normaal vond om vrouwen te betasten. De norm is dat je dat gewoon niet doet." De Fransman Strauss-Kahn moest opstappen als IMF-topman na beschuldigingen van verkrachting. Ook kon hij daarna zijn ambities op het presidentschap begraven.

'Dit vraagt bewustzijn'
Bussemaker denkt dat het niet de laatste keer is dat seksueel ongewenst gedrag jegens vrouwen onderwerp van discussie is. "We zien bij emancipatie dat het nooit af is en altijd onderhoud vraagt." Ze roept organisaties op om een veilig werkklimaat te creëren en het bespreekbaar te maken als er iets gebeurt. "Dit vraagt bewustzijn en er moet niet worden weggekeken."

Bron: NOS 20 oktober 2017

 

 

 

 

In 2017 is de Arbowet veranderd

De belangrijkste veranderingen in het kort: De betrokkenheid van werkgever en werknemer bij de arbodienstverlening is vergroot. Preventie staat meer centraal. De positie van de preventiemedewerker is versterkt. Het medezeggenschapsorgaan heeft een grotere rol gekregen bij het arbobeleid. De randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts zijn aangescherpt.
U vindt alle praktische informatie in de vorm van checklists, downloads  en korte video’s op:
https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolbox

Bron: Arboportaal

 

 

TNO onderzoek hoe vaak ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomt
 

Ongewenste aanrakingen, suggestieve appjes of mailtjes en soms zelfs aanrandingen: het kan het leven verwoesten van de mensen die het overkomt. Maar elk jaar gebeurt het tienduizenden Nederlanders op hun werk.

Dat blijkt uit gedetailleerde cijfers uit een TNO-onderzoek onder 40.000 werknemers in Nederland, waarvan de resultaten in bezit zijn van RTL Nieuws. De cijfers maken voor het eerst inzichtelijk in welke bedrijfstakken ongewenst seksueel contact het meest voorkomt. Uit het onderzoek blijkt dat grofweg 1 op de 50 werkende Nederlanders (1,8 procent) het afgelopen jaar ongewenste seksuele aandacht van collega's of leidinggevenden heeft ervaren. In totaal gaat het om zo'n 134.000 mensen. Onder ongewenste seksuele aandacht vallen seksueel getinte opmerkingen, maar ook aanranding en intimidatie.


 Grote verschillen tussen bedrijfstakken
Er blijken grote verschillen te zijn tussen bedrijfstakken. Zo geeft 1 op de 18 werknemers van marktonderzoeksbureaus aan dit het afgelopen jaar te hebben ervaren. Ook in de horeca, en dan met name bij restaurants, is het een probleem van formaat. Er zijn ook sectoren die significant slechter dan gemiddeld scoren waar je het misschien niet meteen van verwacht. Denk bijvoorbeeld aan advocatenkantoren (4,2 procent) en registeraccountants (3,1 procent). En ook bij de politie hadden bovengemiddeld veel werknemers het afgelopen jaar ongewenste seksuele aandacht van collega's (3 procent).

Schuldgevoel
Niet eerder werd duidelijk dat de omvang van ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer zo groot is. Vermoedelijk speelt daarbij een rol dat werknemers de vragen van TNO anoniem kunnen beantwoorden.
Volgens ervaringsdeskundige Karin Bosman zwijgen namelijk veel slachtoffers uit schaamte. "Omdat slachtoffers die te maken hebben met seksuele intimidatie heel erg te maken hebben met schuldgevoelens. Die voelen zich vernederd. En dat is niet iets waar je heel makkelijk mee naar buiten komt."

Bespreekbaar
Ook bij Bosman zelf duurde het een tijd voor ze met haar verhaal naar buiten durfde. Ze schreef een boek over haar baas die haar seksueel intimideerde. Nu staat ze slachtoffers bij die hetzelfde is overkomen.
Daarnaast pleit ze voor meer bewustzijn bij werkgevers. "Elke werkgever zou bij zichzelf moeten nadenken van: hé, wat doe ik er eigenlijk aan om die werkvloer nou zo veilig mogelijk te krijgen? En hoe zorg ik er voor dat de mensen op mijn werkvloer beschermd zijn? Maak het bespreekbaar."

Heb jij ervaring met seksuele intimidatie op de werkvloer? RTL Nieuws doet onderzoek naar seksuele intimidatie op de werkvloer. We weten dat om die reden vrouwen een schikking hebben getroffen met hun werkgever. In die overeenkomst teken je dat je zwijgt over wat je is overkomen. Maar hoe vaak dat gebeurt, weten we niet. En dat wil RTL Nieuws achterhalen. Heb jij ooit zo'n schikking getroffen, dan kun je volledig anoniem met ons in contact komen via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We doen niets met je informatie zonder jouw toestemming.

De tool van TNO is gebaseerd op de
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksinstituut TNO. Dat is een jaarlijks onderzoek onder de beroepsbevolking (15 tot en met 74 jaar). Deze cijfers komen voort uit de enquêteresultaten over 2014, 2015 en 2016. De bedrijfstakken zijn gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. Alleen bedrijfstakken met meer dan 200 respondenten zijn weergegeven.

Bron: RTL Nieuws

 

 

Goed of fout?: Morele dilemma’s

Managers en medewerkers krijgen in hun werk te maken met dilemma’s die te maken hebben met integriteit en veiligheid. Hoe ga je hiermee om? Wat wel, of wat niet te doen? De uitdaging is vooral om hierover in gesprek te zijn en blijven, in alle lagen van de organisatie.
Krijgen medewerkers in morele dilemma’s voldoende sturing en steun? Steeds meer komen ze tot lastige keuzes te staan. Ze worden geconfronteerd met botsende belangen, soms ook komen deze tezamen in jezelf. Hoe kom je tot een eigen oordeelsvorming ? Het onderscheid tussen goed en fout is soms niet zo duidelijk. Wij allemaal moeten worden gestimuleerd om zelf na te denken over integer gedrag. Hoe ga je om met lastige integriteitskwesties. De situaties waarin het niet meteen duidelijk is hoe je moet handelen, worden ook wel het ‘grijze gebied’ genoemd. Praten met collega’s over integriteit kan helpen om scherp te blijven, om kritisch te kijken naar wat je doet en waarom. Het is belangrijk dat meer aandacht aan morele oordeelsvorming ( nadenken over morele kwesties) in organisaties plaatsvindt! Dit kan bv door het behandelen van dilemma’s als terugkerend onderwerp in bv werkoverleggen, teambesprekingen en managementoverleggen ed. Wordt er in organisaties voldoende aandacht aan morele oordeelsvorming gegeven of zijn alleen de gedragscodes e.d. leidend?


Gerard Dijkstra (Vertrouwensmensen)

 

 

 

 

Diversiteit

Op het LVV congres werd een Deens filmpje vertoond “All that we share” waarin een mooi signaal gegeven wordt dat we echt niet zo verschillen van elkaar als we op het eerste oog misschien denken.  https://youtu.be/jD8tjhVO1Tc  

 

Wim van Es  (Vertrouwensmensen)
 

 

 

Klokkenluiders
Procedure voor misstanden vaak niet op orde

Vier op de vijf bedrijven en instellingen hebben een interne procedure om misstanden te melden, maar minder dan de helft voldoet waarschijnlijk aan de wettelijke eisen voor zo’n procedure. Dat meldt het Huis voor de Klokkenluiders, op basis van een enquête onder 432 ondernemingsraden.

In 2016 trad de Klokkenluiderswet in werking. Die verplicht bedrijven met meer dan 50 medewerkers om een veilige procedure op te stellen om vermoedens van misstanden te melden. Voorwaarde is onder meer dat er de mogelijkheid is om vertrouwelijk een melding te doen. Ook moet een werknemer een adviseur met geheimhoudingsplicht kunnen raadplegen, zoals een advocaat, en moeten werknemers over die procedure geïnformeerd worden. Het Huis voor de Klokkenluiders vermoedt dat het percentage bedrijven dat aan de wettelijke eisen voldoet nog lager kan uitvallen. De enquête is alleen uitgevoerd onder organisaties met een ondernemingsraad (OR). Veel kleinere bedrijven hebben niet zo’n raad. De OR moet officieel instemmen met een meldingsprocedure. Het Huis voor de Klokkenluiders schat daarom dat van de kleinere bedrijven ongeveer een kwart een wettelijk adequate meldingsprocedure heeft.

Bron: NRC, 23 november 2017

 

 

Comité 21 maart: Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

In het rapport Samen Bruggen Bouwen en Verschillen Vieren worden 10 discriminatiegronden en 65 aanbevelingen tegen racisme en discriminatie behandeld.
Het rapport is in juni 2016 uitgekomen. Maar aangezien in onze samenleving verschillen steeds meer op scherp gezet lijken te worden, is het o.i. de moeite waard nog een keer te plaatsen. Het biedt het een interessant overzicht van thema’s ontwikkelingen op het gebied van ongelijke behandeling.
Je kunt het rapport nog vinden op: http://www.republiekallochtonie.nl/userfiles/files/Samen%20bruggen%20bouwen%20en%20verschillen%20vieren%20Rapport%20comite21maart.pdf

Wim van Es (Vertrouwensmensen)

 

 
 
 

Vertrouwensberichten december 2017
Een uitgave van het netwerk Vertrouwensmensen.
www.vertrouwensmensen.nl

Bijdragen zijn welkom; hoe meer ogen, hoe beter zicht. Graag inzenden naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of naar een van de vertrouwenspersonen op de website www.vertrouwensmensen.nl.

Vertrouwensberichten juni 2017
View this email in your browser

Vertrouwensberichten

Vertrouwensberichten is een periodieke uitgave van ons netwerk Vertrouwensmensen. Er staat informatie in over omgangsvormen die van belang kan zijn voor functionarissen die in organisaties te maken hebben met werkrelaties en veiligheid.
Behalve nieuwe regelgeving melden we ook incidenten en ontwikkelingen die ogenschijnlijk niet direct van invloed zijn op concrete organisaties maar die wel aan het denken zetten over de complexiteit bij preventie van ongewenst gedrag en integriteit.

Nieuws december 2016

 

Hoofdpunten uit Vertrouwensberichten december 2016

 

- Steun van de manager bij pesten scheelt de helft uitval

- Een zeer bruikbaar whitepaper: psychoterreur op de werkvloer

- Het taboe op misbruik in de sport is enorm

- Is voorspelbaar wie zal gaan pesten ?

- 300 meldingen in eerste drie maanden bij klokkenluidersorganisatie

- Bij welke omstandigheden kies je voor vertrouwenspersoon of mediator

 

Download Vertrouwensberichten december 2016.

 

Nieuws augustus 2016

 

Hoofdpunten uit Vertrouwensberichten augustus 2016

 

- Inspectie lanceert tool om werkdruk te voorkomen

- Aanpak van agressie bij woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders verbeterd

- Antipestwet dwingt scholen veilige omgeving te creëren

- Digitaal pesten blijft een groot probleem en begint al in groep 5

- Klokkenluidersregeling verplicht!!! En diverse invalshoeken over klokkenluidersregelingen

- Meer oog voor integriteit bij gemeenten

 

Download Vertrouwensberichten augustus 2016.

 

Nieuws mei 2016

 

Hoofdpunten uit Vertrouwensberichten mei 2016

 

- Helft zorgmedewerkers heeft te maken met agressie

- Minder meldingen van geweld, meer van seksueel misbruik in het onderwijs

- Kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs slachtoffer van agressie 

- 'Pesten is effectieve manier om populair te worden of te blijven'

- Enkele zaken die onder de rechter kwamen

- BIOS verhuist naar Huis voor Klokkenluiders

- Angst nog steeds factor bij deel klokkenluiders

 

Download Vertrouwensberichten mei 2016.

 

Nieuws maart 2016

 

Hoofdpunten uit Vertrouwensberichten maart 2016

 

- Veel informatie over het TNO rapport 'Agressie op het werk' 2014

- Discriminatie op het werk: Minister Asscher wil wel, maar kan weinig

- De Minister voelt ook weinig voor pesten in het Wetboek van Strafrecht 

- Amsterdam voelt wel voor strafbaar stellen seksuele intimidatie

- Het ziet er naar uit dat op 1 juli 2016 de wet Huis voor Klokkenluiders in werking treedt

- Veel informatie hierover en ... werkgevers moeten er mee aan de slag

 

Download Vertrouwensberichten maart 2016.

 

Nieuws februari 2016

 

Hoofdpunten uit Vertrouwensberichten februari 2016

 

- Agressie sporadisch op agenda bij OR

- Vaker discriminatie van gehandicapten op de werkvloer volgens de VN

- 'Op seksuele intimidatie hoort gevangenisstraf te staan' 

- Nederlandse aanpak integriteit breed toegankelijk gemaakt voor EU-partners

- Wat kan de school doen bij sexting?

 

Download Vertrouwensberichten februari 2016.