Nieuws september 2015

 

Hoofdpunten uit Vertrouwensberichten september 2015

 

- Veel aandacht voor pesten vanuit verschillende invalshoeken.  

- Cyberpesten niet verminderd ondanks campagnes. 

- Toneelspelen een oplossing tegen pesten?

- Vakantiekrachten vaak mikpunt van pesterijen.

- Bejaarden in verzorgingshuizen ook.

- Dood Caroline Dijkman door pestgedrag van collega's?

- Jubileum: 2 jaar Publeaks. 

 

Download Vertrouwensberichten september 2015.