Veelgestelde vragen

Vraag

Is het mogelijk de rol van vertrouwenspersoon te laten invullen door een eigen medewerker.

Antwoord

Het gebeurt inderdaad in de praktijk. Vooral in het onderwijs worden bijvoorbeeld leerkrachten wel voor een gering aantal uren per jaar vrijgesteld om als interne vertrouwenspersoon op te treden. In bedrijven wordt de functie wel vervuld door een HRM- medewerker of bedrijfsmaatschappelijk werker.
Het is de vraag of het verstandig is. Deze interne vertrouwenspersonen hebben ook een andere pet op, vaak zijn ze adviseur van het management. Daar ligt een mogelijke belangenverstrengeling waardoor het moeilijk kan zijn niet in een rolconflict te komen als er een melding of klacht komt van ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een leerkracht of een manager er zelf bij betrokken is.
De positie van een eigen medewerker kan drempelverhogend werken als slachtoffers er niet zeker van zijn dat volledige vertrouwelijkheid gewaarborgd is.
De opvatting onder vertrouwenspersonen is dat de combinatie van de functie van vertrouwenspersoon met een andere functie intern niet aan te raden is.
De landelijke brancheorganisatie heeft uitgesproken dat dit bijvoorbeeld geldt voor de combinatie van vertrouwenspersoon en HRM-medewerker wegens mogelijke belangenverstrengeling.