Veel mensen geven er voorkeur aan hun vragen of problemen via e-mail te formuleren en voor te leggen aan hun vertrouwenspersoon. Daarom gebruiken de meeste Vertrouwensmensen deze werkmethode als medewerkers dit willen.
Als de medewerker dit wenst blijft het contact hiertoe beperkt. Er kan ook een afspraak volgen.


Medewerkers kunnen er uiteraard ook voor kiezen direct een afspraak te maken. Dat kan zowel telefonisch als via e-mail.

Ga naar contact voor de e-mail adressen van de vertrouwensmensen.