Op deze pagina iets meer over ons en onze achtergrond.


Désirée Kruithof - Ijsselstein (UT)


Heden: Sinds 2010 extern vertrouwenspersoon VPOO en VPI.
Mensen die met plezier naar hun werk gaan. Een goede sfeer op het werk. Waar de teams met elkaar innoveren en samen de doelstellingen behalen. Dat is wat je als eigenaar, manager en werknemer wil. Iedereen weet ook dat dit in de praktijk niet altijd zo is. Waar mensen samenwerken, kunnen incidenten of andere problemen ontstaan. Die kunnen impact hebben voor jou als mens en voor het bedrijf.
Daarom is het fijn om als bedrijf een vertrouwenspersoon te hebben. Een onafhankelijk iemand bij wie medewerkers veilig, anoniem en in vertrouwen hun verhaal kunnen doen.
Sinds 2008 help ik bedrijven als onafhankelijk, gecertificeerd vertrouwenspersoon, gespecialiseerd in psycho-sociale arbeidsbelasting.
In het verleden heb ik veel ervaring opgedaan als leidinggevende in verschillende bedrijven
Vertrouwenspraktijk Le Papillon is gevestigd nabij Utrecht.

www.vertrouwenspraktijk.nl

 

Anton de Leeuw - Den Haag


Heden: Extern Vertrouwenspersoon via mijn bedrijf CVP+ en intern vertrouwenspersoon bij grote onderwijsorganisatie. NMI mediator en geregistreerd supervisor.
Verzorg vanuit CVP+ training en opleiding voor vertrouwenspersonen. Lever ook diensten zoals onafhankelijk klachtenonderzoek, mediation en begeleide intervisie. Landelijk inzetbaar in alle branches, zowel als vertrouwenspersoon ongewenstgedrag als Integriteit.
Verleden: Docent, Onderwijsmanager, HR-adviseur.

www.cvp-plus.nl

Willem Hulshof - Assen


Heden: gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en VP integriteit ,MfN-registermediator, klachtenfunctionaris. Ik werk als zelfstandige in de noordelijke en oostelijke regio en heb deze rollen ondergebracht in mijn onderneming ‘De Kwestie’. ‘De Kwestie’ helpt mensen en organisaties met het voorkomen en/of oplossen van conflicten en klachten. Ik bied een deskundig adres voor professionele hulp bij het vertrouwelijk oplossen van wat iemand dwars zit of wat mensen verdeeld houdt.
Verleden: Ik ben sociaal-agogisch (Sociale Academie) en post-HBO (Management & Leidinggeven) opgeleid. Ik heb op strategisch en tactisch niveau managementfuncties vervuld in de sectoren Zorg en Welzijn. Ik heb gewerkt als sr. Adviseur in de eerstelijnszorg en ben zelfstandig ondernemer geweest. Ik heb bestuurservaring in de sport, de zorg- en de welzijnssector, de cultuur en het onderwijs. Ik heb ervaring met medezeggenschap (ondernemingsraad) en ben politiek actief geweest in twee gemeenten waar ik heb gewoond.

www.dekwestie.nl

Ben Mijnheer - Bovensmilde


Heden: eigen bedrijf als vertrouwenspersoon, mediator, coach en adviseur.
Verleden: HR adviseur in bedrijfsleven en gezondheidszorg.

www.mijnheer.info

Marlout Corba - Amstelveen


Heden: externe vertrouwenspersoon/adviseur verschillende zorginstellingen, NOC*NSF, mediator en coach
Bestuursvoorzitter VKIG (vereniging van klachtenfunctionarissen in instellingen in de zorg), lid externe klachtencommissie cliënten.
Verleden: ruime ervaring als manager in de industrie, ICT, zorg; executive search.
Achtergrond: juriste

www.jccconsulting.nl/

Peta Twijnstra - Leeuwarden


Heden: Directeur Buro Vertrouwenspersonen en coach, trainer, intervisiebegeleider en dagvoorzitter. Deskundig in het begeleiden en het tot ontwikkeling brengen van mensen, individuen en teams.
Verleden: Teamleider in het onderwijs, coördinator in Asielzoekerscentra, docent en opleider.

www.burovertrouwenspersonen.nl

Godelein Wegter - Emmen


Heden: Eigenaar van ergo-enzo. Specialist in het voorkomen van Fysieke en Psycho Sociale Arbeidsbelasting. Op dit moment ben ik ergonomisch adviseur en verzorg ik onder meer trainingen aan zorgverleners, opleidingen voor Ergocoaches en advies op de werkplek over de verbetering van de werkomstandigheden. Ik ben al vele jaren gecertificeerd Vertrouwenspersoon voor diverse organisaties; het onderwijs, de brandweeropleiding en veiligheidsregio, de zorgsector en twee gemeenten in Noord-Oost Nederland rond Integriteit kwesties en Ongewenste Omgangsvormen.
Verleden: HBO-Verpleegkundige en interim leidinggevende.

www.ergo-enzo.nl/

Sonja List - Amsterdam


Heden: extern vertrouwenspersoon o.o. en integriteit, trainer en sparringpartner van interne vertrouwenspersonen en begeleid hen met intervisie. Adviseur / opsteller van klachten- of klokkenluidersregeling. Trainer van zeer effectieve antipestmethode. Loopbaanbegeleider en life coach. Ik sta naast je in je klacht, breng samen met jou je opties in beeld en begeleid je in je wensen. Regio: groot Amsterdam (non) profit en onderwijs. Verleden: HR advies bij o.a. vervoersmaatschappij, detailhandel, sociale werkvoorziening en woningcorporatie.

www.sonjalist.nl

PeteR Clark - Amsterdam


Heden: eigenaar van flex-as.nl, pasme.info, externeklachtencommissie.nl. Adviseur medezeggenschap en gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit. Werkzaam in diverse branches. Deskundig op gebied van diversiteit en social media.
Verleden: Ambtelijk secretaris en mediator.

www.pasme.info

Gerard Dijkstra - Apeldoorn


Heden: Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & integriteit via mijn buro Konfidi. Landelijk inzetbaar voor profit- en non-profit organisaties. Ondersteuning bij het beleid maken en implementeren van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het begeleiden van intervisie voor (interne) vertrouwenspersonen. Voorlichtingen geven over PSA.
Verleden: Leidinggevende bij overheid en private sector met als aandachtsgebied HRM.

www.konfidi.nl

Tanja Freijsen - Putten


Heden: In twee eigen bedrijven landelijk werkzaam als (loopbaan- )coach, rouw- en verliesbegeleider, re-integratiebegeleider, mobiliteitsadviseur en als vertrouwenspersoon. Ik werk vrijwel altijd in de context van arbeid. In die context ben ik gewend met meerdere partijen te werken.
Verleden: Gewerkt o.a. als loopbaanadviseur, als leidinggevende binnen en buiten HR.

www.freemont.nl

Wim van Es - Amersfoort


Heden: Eigenaar van Bureau van Es ~ RB&B. Trainer op een groot aantal onderwerpen maar met accent op trainingen voor overheidsinspectiediensten en trainingen op het gebied van de preventie van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder het opleiden van vertrouwenspersonen. Ik werk als vertrouwenspersoon voor medewerkers (ongewenste omgangsvormen, arbeidsconflicten en integriteit) en als vertrouwenspersoon voor cliënten. Ik bied klachtencommissies aan voor medewerkers (ongewenst gedrag en arbeidsconflicten) en voor cliënten.
Verleden: Medewerker, projectleider en leidinggevende bij een middelgroot trainingsbureau. Afgestudeerd als sociaal psycholoog.

www.bureauvanesrbb.nl

Arjan van Weert - Hoogeveen


Heden: gecertificeerd extern vertrouwenspersoon, communicatie- en NLP-trainer, coach, counselor voor relatietherapie en het begeleiden van teams. Als extern vertrouwenspersoon inzetbaar bij profit en non-profit organisaties, adviseur en ontwikkelaar van beleid rond psychosociale arbeidsbelasting en intervisiebegeleider voor interne vertrouwenspersonen. Verleden: organisatieadviseur, trainer, coach, intervisiebegeleider, leidinggevende, oprichter/eigenaar van de Academie voor Psychologica. Werkzaam geweest bij de overheid, in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

www.vangoghhuis.nl

Stefan van Weers - Zutphen

 
Extern vertrouwenspersoon voor Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. LVV-geregistreeerd en gecertificeerd. Via InnerMatch werkzaam als coach, individueel en voor teams. Specialisme van InnerMatch is talentonderzoek als basis voor coaching en matching, gericht op loopbaanontwikkeling en studiekeuze. NOBCO-geregistreerd. HR-achtergrond met focus op organisatie-ontwikkeling, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

www.innermatch.nl

Hélène de Haart - ROTTERDAM


Heden: LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en adviseur bij verschillende organisaties in de jeugdzorg, onderwijs, bedrijfsleven, semi-overheid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. MfN geregistreerd familie- en arbeidsmediator, teammediation, mediator bij de rechtbank Rotterdam voor familiezaken, trainer en conflictcoach.

Verleden: (beleids)adviseur, projectmanagement, coördinator, trainer en coach in non-profit en publieke sector. Vicevoorzitter Klachtencommissie Ongewenste omgangsvormen bij een ziekenhuis.

Voor een beter beeld, zie mijn CV op mijn website.

www.dehaartmediation.nl