Vertrouwensmensen

Ons netwerk

Vertrouwensmensen.nl is een netwerk van onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. Wij hebben veel ervaring als coach en begeleider en hebben heel verschillende bedrijven en sectoren als achtergrond. Individueel en gezamenlijk dragen we zorg voor onze deskundigheid.
Lees meer…

Onze diensten

Voorkomen van ongewenst gedrag voorkomt veel ongenoegen en problemen. Behalve opvang en begeleiding van medewerkers met klachten geven Vertrouwenmensen.nl advies en ondersteuning bij preventie.
Lees meer…

Contact via e-mail

Veel mensen geven er voorkeur aan hun vragen of problemen via e-mail te formuleren en voor te leggen aan hun vertrouwenspersoon. Daarom gebruiken de meeste Vertrouwensmensen deze werkmethode als medewerkers dit willen.
Als de medewerker dit wenst blijft het contact hiertoe beperkt. Er kan ook een afspraak volgen.
Lees meer…

Werkwijze

Vooraf
Wij als vertrouwenspersonen sluiten aan bij het bestaande beleid van de organisatie en adviseren over aanpassingen als dat nodig is. De houding van de vertrouwenspersoon is gericht op opvang en begeleiding van de medewerker.
Lees meer…

Tarieven

De begeleiding van een medewerker wordt per uur in rekening gebracht, met een minimum van 0,5 uur. Reiskosten worden gedeclareerd tegen gangbare tarieven.
Lees meer…