Diensten

Voorkomen van ongewenst gedrag voorkomt veel ongenoegen en problemen. Behalve opvang en begeleiding van medewerkers met klachten geven Vertrouwenmensen.nl advies en ondersteuning bij preventie.

Beleid

Vertrouwensmensen ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen van beleid voor gezondheid, veiligheid en welzijn. We beschouwen het als onze taak om gevraagd of ongevraagd advies te geven aan het management over hiaten in het beleid en mogelijke knelpunten.
We kunnen werkbijeenkomsten of studiedagen verzorgen.

Procedures en regelingen

Vertrouwensmensen kunnen organisaties ondersteunen bij het maken van een passende klachtenprocedure, het opstellen van een reglement voor een klachtencommissie en het formuleren van een functiebeschrijving voor de vertrouwenspersoon. Een werkwijze kan zijn dat we modellen beschikbaar stellen die door of voor de organisatie nader worden uitgewerkt.

Voorlichting

Wij zien het als een belangrijke taak voorlichting te geven aan medewerkers over de rol van de vertrouwenspersoon, de werkwijze en hoe de vertrouwenspersoon kan worden benaderd.

Klachtencommissie

Overheidsorganisaties en bedrijven in de publieke sector hebben veelal een uitgebreide klachtenregeling en een permanente klachtencommissie in het kader van ongewenste omgangsvormen. In de particuliere sector is dat aanmerkelijk minder uitgebreid geregeld of in het geheel niet. Terwijl dat wel nodig is. Vooral voor kleinere organisaties kan het moeilijk zijn voldoende deskundigheid te realiseren voor de bezetting van een klachtencommissie.

Sommige organisaties wensen een interne klachtencommissie. Voor veel organisaties is het de vraag of een interne klachtencommissie nodig/wenselijk is. Dit soort commissies leiden vaak een slapend bestaan, leden van de commissie vertrekken uit de organisatie en worden niet vervangen, kortom, een dergelijke commissie kan onvoldoende professionaliteit opbouwen.

Externe klachtencommissie

Voor zowel grote als kleinere bedrijven is het een optie om een externe klachtencommissie in te stellen. U bent dan altijd verzekerd van deskundigheid, beschikbaarheid en continuïteit. Voor deze dienst kunt u een beroep doen op de leden van het netwerk Vertrouwensmensen.nl.

Formeren van een klachtencommissie

De vertrouwenspersonen van Vertrouwensmensen.nl vormen niet alleen een netwerk maar hebben ook een onderhouden netwerk met juridische – en andere specialisten die ervaring hebben in klachtencommissies. Hierdoor zijn zij zijn in staat om binnen enkele werkdagen een klachtencommissie te activeren met deskundige leden.