Netwerk

Vertrouwensmensen.nl is een netwerk van onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. Wij hebben veel ervaring als coach en begeleider en hebben heel verschillende bedrijven en sectoren als achtergrond. Individueel en gezamenlijk dragen we zorg voor onze deskundigheid.

We hebben dit netwerk opgezet om goed in staat te zijn mensen te helpen bij de meest uiteenlopende vragen en bij intense problemen. Door elkaar te raadplegen als dat nodig is kunnen we optimaal advies geven en begeleiden in de richting van de beste oplossing.

Vertrouwensmensen.nl bestaat uit vrouwen en mannen. Een bewuste keuze. Medewerkers kunnen hun voorkeur uitspreken voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon.

We kunnen de medewerkers van onze opdrachtgevers het hele jaar door van dienst zijn. Vertrouwensmensen vervangen elkaar als ze bv. op vakantie zijn of anderszins afwezig. We reageren binnen twee werkdagen op een vraag of klacht.

We willen dat medewerkers in alle vertrouwen en vertrouwelijkheid kunnen spreken of schrijven met de vertrouwenspersoon. Om dat uit te drukken verplichten we ons aan de gedragscodes van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl).