Werkwijze

Vooraf

Wij als vertrouwenspersonen sluiten aan bij het bestaande beleid van de organisatie en adviseren over aanpassingen als dat nodig is. De houding van de vertrouwenspersoon is gericht op opvang en begeleiding van de medewerker.

Uitgangspunt is belemmeringen voor gezond werken weg te nemen door preventie en door problemen op te lossen.

Wat kunt u verwachten

 • Verstrekken van informatie en verzorgen van voorlichting.
 • Ondersteuning en advies betreffende omgaan met en reageren op ongewenst gedrag.
 • Advies bij beleidsvoorbereiding en bijdragen aan het ontwikkelen van een klachtenprocedure
 • Eerste opvang, hulp en advies aan medewerkers
 • Bewaken van goed verloop bij de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken.
 • Zorg dragen voor bemiddeling door de leidinggevende of – indien nodig – door een onafhankelijke derde.
 • Verlenen van nazorg.
 • Doorverwijzing naar andere hulpinstanties.

Hoe kunt u Vertrouwensmensen.nl inzetten

 • U kunt het beste een oriënterend gesprek voeren met één van de vertrouwensmensen. U vindt hun namen en gegevens bij ‘wie zijn wij’. U kunt zelf een keuze maken op basis van de profielen.
 • U kunt uw vertrouwensmens laten kennismaken met de sleutelfiguren in uw organisatie (P&O, Arbocoördinator, management/ leidinggevenden, OR (voorzitter).
 • U kunt inzage geven in het bestaande beleid in relatie tot de functie van vertrouwenspersoon en hier over van gedachten wisselen.
 • U kunt afspraken maken over het geven van voorlichting via personeelsblad en/ of intranet, via bijeenkomsten.

Met een overeenkomst met uw Vertrouwensmensen.nl bent u voorzien van gedegen advies over preventieve maatregelen en bent u voorbereid op mogelijke klachten.