Het meest essentiële is dat medewerkers hun vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn. Er zijn gedragscodes ontwikkeld door de wetgever en beroeporganisaties waar vertrouwenspersonen zich aan houden. Zo wordt er zonder toestemming van de medewerker geen enkele informatie naar buiten gebracht, tenzij in zeer extreme situaties van grote dreiging of van misdrijf.

Opvang en begeleiding zijn de sleuteltaken van de vertrouwenspersoon. Samen met de medewerker zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen en bespreekt hoe de medewerker zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Het kan zijn dat wordt doorverwezen naar een speciale instantie of dat contact wordt gelegd met iemand in of buiten de organisatie. De medewerker beslist hier in.

Preventie staat hoog in het vaandel van vertrouwensmensen.nl. Advisering op dit gebied is een hoofdtaak.

Wat Vertrouwensmensen.nl nog meer doen: Lees verder bij Vertrouwensmensen.nl > Diensten