Voorbeelden en modellen

Is het moeilijk om beleid op te tuigen en te implementeren op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit? Wij denken van niet.

Hoe kunnen organisaties dat het beste aanpakken? De deelnemers aan het netwerk Vertrouwensmensen zijn werkzaam in verschillende sectoren en hebben ieder een eigen specifieke werkwijze en specialisme. Daardoor is er een grote hoeveelheid informatie, voorbereidend werk en documenten in ons netwerk beschikbaar. Dat zit in ieders eigen bestand en Vertrouwensmensen.nl hebben bovendien een gemeenschappelijke databank.

We hebben veel zaken al goed uitgewerkt. Ook bedrijven hebben dat gedaan. Organisaties hoeven niet zelf het wiel helemaal uit te vinden. Er is voorlichtingsmateriaal en er zijn modellen en voorbeelden van:
• contracten
• trainingen
• beleidsnotities
• artikelen over thema’s die het vertrouwenswerk raken
• (klachten)regelingen en protocollen
• formulieren

Neem voor meer informatie contact op met één van de Vertrouwensmensen.