Over de integriteit van de vertrouwenspersoon mag geen twijfel bestaan. Daarom vinden wij het beter dat er geen belangenverstrengeling ontstaat door het vervullen van andere taken en rollen in de organisatie. Zoals die van de arbomedewerkers, medewerker HRM en bedrijfsmaatschappelijk werker.

Vertrouwenspersonen zijn geen woordvoerders van de organisatie, zij zijn ook geen klokkenluider. Zij zijn geen loopbaancoach of mediator, geen juridisch adviseur.
Naar al deze disciplines en organisaties hebben vertrouwensmensen een doorverwijsfunctie.

Voor functieomschrijving: Lees bij Voorbeelden en modellen